VIVIANE BRAUN

 • Teams
 • Titles
 • 2018/2019 - Osasco Voleibol
 • 2015/2018 - ADC Bradesco
 • 2014 - Voleibol Nova Trento/TIM
 • 2008/2013 - Ad Saudades
 • 2017 - Campeã - Paulista Juvenil
 • 2016 - Campeã - Paulista Juvenil
 • 2016 - Campeã - Copa Minas
 • 2016 - Campeã - Copa São Paulo
 • 2016 - Campeã - Torneio Início Juvenil
 • 2015 - Campeã - Torneio Início Juvenil
 • 2014 - Campeã - Catarinense
 • 2014 - Campeã - Estadual do Jesc
 • 2013 - Campeã - Olesc
 • 2013 - Campeã - Catarinense
 • 2012 - Campeã - Olesc
 • 2012 - Campeã - Catarinense
 • 2011 - Campeã - Olesc